Доставка на окомплектовка за производство на прозорци,
врати, стъклопакети и мебели
На главную
Контакты
Карта сайта
За компанията Новини Технически каталози и Сертификати Цени Контакти Доставка Навигатор на ТБМ
Обръщение на директора на ТБМ – България


Мисия на компанията


Обслужване


История на развитието


Свободни работни места в ТБМ


Фотогалерия


Презентации на ТБМ
 

Търсене

Какво да търсим?
Къде да търсим?
Основна страница | За компанията
Мисия компанията

Ние не просто продаваме стоки – ние осигуряваме грижливо производство на прозорци, врати, стъклопакети и мебели чрез организиране на редовни и навременни доставки на качествена окомплектовка.

 
Ценности на Компания "ТБМ"
 

1. Ориентация към потребностите клиента

 • Вникване в потребностите на клиента;
 • Превъзхождане очакванията на клиента;
 • Оперативно удовлетворяване потребностите на клиента;
 • Осигуряване на най-високото за отрасъла качество на стоките и услугите;
 • Предоставяне на най-широк за отрасъла избор на стоки;
 
2. Сътрудници – основна ценност и движеща сила на Компанията.
 • Единство на целите на сътрудниците и Компанията;
 • Уважение към личността на всеки сътрудник;
 • Справедлива оценка на приноса на всеки сътрудник;
 • Възможност за реализация и развитие;
 • Постоянната грижа за сътрудниците е задължение на всеки ръководител в Компанията.
 
3. Интелектуално и професионално лидерство.
 • Най-компетентния в отрасъла персонал;
 • Постоянно самоусъвършенстване и обучение;
 • Рзвитие и внедряване на съвременни технологии;
 • Твотворчески подход и новаторство;
 • Постоянно натрупване и прилагане на корпоративни знания;
 
4. Приоритет на интересите на работата, първенство на измервания резултат
 • Привързаност и преданост към работата в Компанията;
 • Ясни общи цели и резултат;
 • Правилният процес определя правилния резултат;
 • Всяко работно място носи полза за клиентите и сътрудниците;
 
5. Грижливото осигуряване като основа за грижливо производство
 • Оптимизация на цялата верига на доставки от доставчика до клиента;
 • Включване на клиентите и доставчиците в процеса на грижливо осигуряване;
 • Икономия на времето на клиентите и доставчиците;
 • Осигуряване на надеждни и редовни доставки;
 • Минимизация на интегралните разходи по веригата от производителя на окомплектовките до клиента;
6. Колективен дух, доброжелателност и сътрудничество
 • Ние сме едно голямо семейство;
 • Постоянно информиране на колектива за поставените цели и тяхното постигане;
 • Постигане на резултата съвместно, предаване знанията на колегите си;
 • Взаимопомощ и колективизъм;
 • Здрав доброжелателен климат в колектива;
 
Виждания

Водеща мултинационална верига на Компания, която създава и реализира стоки и услуги за производители на прозорци, врати, стъклопакети и мебели, която осигурява на своите клиенти, доставчици и сътрудници най-големи предимства и възможности.
 

Обща характеристика на Компанията

1. Персонал
 • На първо място компания ТБМ е колектив от единомишленици;
 • Силата на компания ТБМ се състои в силата на колектива на нейните сътрудници;
 • Активен, ефективно действащ колектив от професионалисти, които се развиват динамично и са ориентирани към постигане на общ резултат;
 • Сътрудниците получават заплащане на труда и специален пакет в съответствие с тяхната квалификация и приноса им за общия резултат;
 • Компанията насърчава и подкрепя стремежа към растеж на професионалното и културното ниво;
 • Компанията създава условия, които подтикват всички сътрудници напълно да разкрият творческите си способности, осигурява добри условия на труд, поддържа в семействата на своите сътрудници атмосфера на социална сигурност и увереност в утрешния ден;
 
2. Структура на Компанията

Структурата е холдингова, включва подразделения на географски принцип.

Главен офис на Компанията - център за стратегическо управление и стандартизация на дейността
Териториални подразделения - автономни центрове за управление на продажбите и регионална логистика
Клонове на териториалните подразделения центрове за продажби
Функционални подразделения на главния офис на компанията - центрове за стандартизация и предоставяне на общи за всички подразделения услуги по специфични видове дейност

 
3. Управление на капитала на търговската марка (бренда).
 • Марката ТБМ олицетворява ефективен мениджмънт, високо качество на стоките и обслужването, големи перспективи за сътрудниците;
 • Портфейлът от собствени търговски марки се формира за означаване на качествени стоки, най-добро обслужване и софтуер;
 • Портфейлът от марки на прогресивни доставчици се формира с цел осигуряване на оптимален избор за клиента;
4. Полза за клиентите.
 • Оптимално съчетание между ниво на цените, качество на стоките и услугите;
 • Най-доброто за отрасъла качество на доставките и услугите, ориентирани към икономично производство;
 • Най-широк асортимент стоки;
 • Най-развита и близка до потребителя мрежа от филиали и търговски представителства;
 • Оптимална верига на доставки от доставчика до клиента с минимални интегрални разходи;
 • Възможност за повишаване професионалното ниво на персонала на клиентите;
 • Консултации и техническа поддръжка от страна на най-добрите специалисти в отрасъла;
 • Преимуществено инвестиране на печалбата в развитието на основния бизнес;
   
5. Полза за доставчиците.
 • Увеличаване на пазарния дял е укрепване на брендовете на доставчиците;
 • Изработване и осъществяване на съвместна пазарна стратегия за разпространение на търговските марки на доставчиците;
 • Най-развита и ефективна мрежа за пласиране за доставчиците;
 • Стриктно изпълнение на договорните задължения;
 • Съвместно планиране на доставките, което позволява оптимално да бъдат организирани производството на окомплектовките и тяхната реализация на пазара с минимални разходи;
 • Възможност за създаване на съвместни производства;
 
6. Собствено производство.
 • Производството е ориентирано към потребностите на клиентите;
 • Основа за отработване на прогресивни технологии и натрупване на ключови компетенции;
 • Производството не създава конкуренция на клиентите;
 • База за обучение на персонала на ТБМ и на клиентите;

   


 

Вижте още

Новини
Свободни работни места ТБМ
История на развитието
Технически каталози
Сертификати
Електронна търговия
Карта на сайтаWIKIPRO - отраслевая база знаний
2006 ЗАО Т.Б.М.
Сделано в